You are here:Blog»Digital Marketing»SEO»Khắc phục Google Penalties – Cách lấy lại organic traffic cho site

Khắc phục Google Penalties – Cách lấy lại organic traffic cho site

Luôn luôn chú trọng đến seo , đặc biệt những thay đổi trong thuật toán xếp hạng của Google và các hình phạt webspam là mối quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp cũng như SEOers hiện nay.

Nhưng nếu bạn không chuyên hẳn về seo , tìm ra được nơi bị phạt cũng như tên các loại hình phạt của Google cũng khiến bạn đau đầu. Promodo’s Troubleshooting Google Penalties infographic  giới thiệu một cách đơn giản biểu đồ quá trình thực tiễn để giúp bạn lấy lại organic traffic cho site và các công cụ cần có trong những bước cụ thể.

 

Khắc phục Google Penalties - Cách lấy lại traffic cho site

5 nguồn tìm để theo dõi các bản cập nhật mới nhất của Google

  1. Google Webmaster Central Blog. Dĩ nhiên các bản cập nhật mới nhất sẽ được thông cáo và làm rõ ở đây đầu tiên.
  2. Moz Google Algorithm Change History. Đưa đến cho bạn một bức tranh về các cập nhật lớn theo thời gian.
  3. SEO RoundTable Google updates category. Bao gồm cả những thay đổi nhỏ trong thuật toán, đưa ra quan điểm và đánh giá cá nhân.
  4.  Webmaster World Google SEO news and discussion. Tồn tại như một forum nơi thành viên chia sẻ những khó khăn họ gặp phải.
  5. Những trang có bài viết chuyên về seo . Có thể kể đến như Search Engine Land/Watch/RoundTable/Moz nhưng những trang này thường chỉ có bài phân tích về những thay đổi chủ yếu của Google chứ ít có bài về những thay đổi cập nhật nhỏ.
 
Read 17841 times