You are here:Blog»Digital Marketing»[infographic] SEO nên làm và không nên làm 2015

[infographic] seo nên làm và không nên làm 2015

Digital marketing luôn thay đổi hằng ngày, seo là một trong những thành phần của Digital Marketing, nên seo cũng sẽ luôn luôn có những thay đổi,

Digital marketing luôn thay đổi hằng ngày, seo là một trong những thành phần của Digital Marketing, nên seo cũng sẽ luôn luôn có những thay đổi, để phù hợp với những thay đổi của công nghệ, cụ thể là phải theo những “ông lớn đang làm chủ cuộc chơi” đó là Google, Bing,… seo là một trong những nhân tố quang trọng trong chiến dịch SEM (Search Engine Marketing). Infographic dưới đây được làm bởi Checklist, nêu ra những điều cho SEOer nên làm (Do) và không nên làm (Don’t) trong năm 2015.

SEO 2015

 
 

 

Read 15789 times

Media

Digital marketing luôn thay đổi hằng ngày, SEO là một trong những thành phần của Digital Marketing, nên seo cũng sẽ luôn luôn có những thay đổi, để phù hợp với những thay đổi của công nghệ, cụ thể là phải theo những “ông lớn đang làm chủ cuộc chơi” đó là Google, Bing,… seo là một trong những nhân tố quang trọng trong chiến dịch SEM (Search Engine Marketing). Infographic dưới đây được làm bởi Checklist, nêu ra những điều cho SEOer nên làm (Do) và không nên làm (Don’t) trong năm 2015.

SEO 2015

Khóa học Digital Marketing – EQVN

diggital marketingKhóa học Digital Marketing chuyên nghiệp theo phương pháp hiện đại, luôn luôn cập nhật giáo trình và xu hướng marketing mới. Được chia sẻ từ các chuyên gia đầu ngành và sự hỗ trợ của nhiều đối tác quốc tế … (Học thử miễn phí)

Tìm hiểu thêm