1. Hosting cPanel thường
Đơn giá: VND

Mã Hosting

 PC01

 PC02

 PC03

PC03+

PC04

 PC04+

 PC05

Bandwidth

05 GB

05 GB

10 GB

10 GB

15 GB

20 GB

20 GB

30 GB

30 GB

40 GB

50 GB

60 GB

80 GB

80 GB

Disk Space

500 MB

800

1.000

1.500

2.000

 3.000

4.000

Addon Domain

0

01

02

03

04

05

07

Sub Domains

03

05

15

25

30

35

40

Parked Domains

02

04

06

10

15

20

30

FTP Accounts

02

03

05

07

10

15

 20

MySQL Accounts

02

04

05

07

12

15

 16

Email Accouts

05

10

20

30

50

 80

 100

Phí cài đặt

Free

Free

Free

Free

Free

Free

Free

 Phí duy trì/tháng

 49.000

 70.000

 98.000

130.000

165.000

230.000

 290.000

Hợp đồng tối thiểu

12 tháng

06 tháng

03 tháng

03 tháng

03 tháng

01 tháng

01 tháng

Bổ sung dịch vụ VND/tháng

Thêm 1 GB băng thông

 20.000

Thêm 10 GB băng thông

 150.000

 

2. Hosting cPanel chuyên nghiệp
Đơn giá: VND

Mã dịch vụ

 PPC 01

 PPC 02

Disk Space

 5.000 MB

 10.000 MB

Bandwidth

 150 GB

 300 GB

Email doanh nghiệp

 120

 150

Addon Domain

10

 14

Sub domains/ Parked domains

 60

 100

Tài khoản FTP/MySQL

 30

50

Phí khởi tạo

 Miễn phí

 Miễn phí

Đơn giá/tháng

 400.000

 850.000

Thanh toán tối thiểu

 01 tháng

 01 tháng

Thông số kỹ thuật chung

Cpanel

 POP3/IMAP/SMTP

 phpMyAdmin

Sao lưu, phục hồi

 Chuyển tiếp email

 PHP 5.3

Quản lý tập tin

 Trả lời thư tự động

 MySQL5

Bổ sung dịch vụ VND/tháng

 

 

Thêm 1 GB băng thông

 20.000

Thêm 10 GB băng thông

 150.000