You are here:Blog»Digital Marketing»Chia sẻ miễn phí các mẫu kế hoạch SEO

Chia sẻ miễn phí các mẫu kế hoạch seo

Digital Marketing chia sẻ với các SEOer một số mẫu kế hoạch seo cho website, chắc một số SEOer cũng đã từng gặp khó khăn khi

Digital Marketing chia sẻ với các SEOer một số mẫu kế hoạch seo cho website, chắc một số SEOer cũng đã từng gặp khó khăn khi lập một bản phân tích tình hình chi tiết seo của website, sau đó là lập kế hoạch chi tiếc seo cho vài tháng tới, báo cáo kết quả seo như thế nào?.

kế hoạch SEO

Tải về seo Keyword Wordsheet tại đây

Tải về seo Rank and KPI Tracking Wordsheet tại đây

Tải về seo Competition tại đây (Phân tích seo đối thủ)

Tải về seo Phân tích đánh giá tiềm năng Website tại đây

Tải về seo SiteOptimize Wordsheet tại đây

Tải về kế hoạch seo On-page 1 tại đây

Tải về Kế hoạch seo On-Page 2 tại đây

Nghĩa Dũng | Tổng hợp

Read 17051 times

Media

Digital Marketing chia sẻ với các SEOer một số mẫu kế hoạch SEO cho website, chắc một số SEOer cũng đã từng gặp khó khăn khi lập một bản phân tích tình hình chi tiết seo của website, sau đó là lập kế hoạch chi tiếc seo cho vài tháng tới, báo cáo kết quả seo như thế nào?.

kế hoạch SEO

Tải về seo Keyword Wordsheet tại đây

Tải về seo Rank and KPI Tracking Wordsheet tại đây

Tải về seo Competition tại đây (Phân tích seo đối thủ)

Tải về seo Phân tích đánh giá tiềm năng Website tại đây

Tải về seo SiteOptimize Wordsheet tại đây

Tải về kế hoạch seo On-page 1 tại đây

Tải về Kế hoạch seo On-Page 2 tại đây

Nghĩa Dũng | Tổng hợp | Digital Marketing

Khóa học Digital Marketing – EQVN

diggital marketingKhóa học Digital Marketing chuyên nghiệp theo phương pháp hiện đại, luôn luôn cập nhật giáo trình và xu hướng marketing mới. Được chia sẻ từ các chuyên gia đầu ngành và sự hỗ trợ của nhiều đối tác quốc tế … (Học thử miễn phí)

Tìm hiểu thêm